GeoMIR5Free je besplatna verzija programa koja je sama po sebi legalna i nije potrebna nikakva dodatna registracija ili licenciranje. Zamišljena ja kao dodatak na komercijalnu verziju, a ne omogućava računanja, nego samo učitavanje i obradu podataka.