Ovako:

1. Instalacija programskog okruženja GeoMIR5

Skinuti i instalirati cijelo programsko okruženje GeoMIR5, uključujući skup datoteka "Za lakši početak" (za izvršenje instalcije potrebna su u Administratorska pristupna prava). Ovako instalirano programsko okruženje je već podešeno za rad kao GeoMIR5Free i sadrži nekoliko demo-predmeta, dvije teme kodiranja i nekoliko korisničkih formata zapisa.

Brošura u PDF formatu nazvana "Instalacija i upoznavanje" te poglavlje "Prvi kontakt sa softverom GeoMIR5" online upute za rad na primjerima pojašnjavaju instalacije i prve korake rada sa softverom.

2. Privremena GeoMIR5Pro licenca

U GeoMIR5 glavnom izborniku izabrati "Alati/Licencni formular", gdje je već je sve pripremljeno za zatraživanje probne licence. Pritiskom na "Online zatražiti probnu licencu" stvara se veza sa bazom podataka i u istom koraku se dodjeljuje 20-o dnevna GeoMIR5Pro probna licenca . Probna licenca se odobrava samo jednom po računalu, proces je automatiziran i anonimnan a jedino što je potrebno jest veza sa internetom.

3. Radionica "Moj prvi predmet"

Cilj radionice je savladavanje početnih teškoća i nejasnoća u radu s programom GeoMIR5 a prikazuje cijelokupan tijek obrade predmeta od stvaranja predmeta, preko učitavanja podataka mjerenja do ispisa rezultata računanja, kao i postavljanje parametara za rad i računanje. Ova radionica je pogodna za korisnike GeoMIR5Free isto kao i korisnike GeoMIR5Pro jer kodiranje i G4CAD nisu raspravljani. Preduvjet za ispravno praćenje radionice su, pored instaliranog skupa datoteka "Za lakši početak", datoteke sadržane u MojPrviPredmet arhivi. Unutar spomenute arhive, nalazi se sama radionica u PDF formatu te dvije datoteke koje su potrebne za savladavanje gradiva. Nakon savladavanja gradiva radionice, korisnik će biti obučen za samostalno korištenje programa GeoMIR5, bez kodiranog mjerenja i CAD-a.

4. Online prezentacija

Prema želji i dogovoru, održavamo besplatnu online prezentaciju, te uz razgovor rješavamo otvorena pitanja.