SDGE – zašto baš GeoMIR*Desktop?

GeoMIR*Desktop je u potpunosti prilagođen novim propisima i stupnjem razvoja prema najvišim geoinformatičkim standardima je bez premca na tržištu. Navodimo samo nekoliko konkretnih razloga:

Za početak – polazni podaci. Na raspolaganju stoje DXF i GML podaci – i već u startu su korisnici GeoMIR*Desktop sučelja u velikoj prednosti. GeoMIR*Desktop učitava GML datoteke i preuzima sve grafičke i knjižne podatke u crtež, bez gubitka kvalitete. Tako učitani podaci, gdje se mjerilo može odabrati već prilikom učitavanja su prikazani prema specifikacijama te korisnik ne mora utrošiti niti minute u prepravljanje starog stanja. Na slici ispod, dobro se vidi razlika – lijevo DXF, desno učitan GML:

 

Pošto nema potrebe za preuređivanjem postojećeg stanja, prelazi se na unos mjerenih podataka u učitani GML. I ovdje vode mnogi „putevi u Rim“ – na korisniku je hoće li koristiti jedinstvenu podršku za kodirano mjerenje ili će direktno učitati koordinate, u jednom od mnogih ponuđenih formata.

 

Slijedi sama obrada crteža – promjena postojećeg stanja, ucrtavanje novog stanja te uređenje crteža prema specifikacijama. Svaka od ovih radnji podržana je softverom i otklanja mogućnost pogreške korištenjem ugrađenih naredbi. Promjena slojeva, unošenje simbola u ispravne slojeve, izrada signatura situacije, ispis kontrolnih odmjeranja su samo neke od njih. Uz grafičke radnje, već prije spomenuti knjižni podaci omogućavaju ispis posjednika jednim klikom na broj čestice:

Stvaranje DGU točaka je sljedeći vrlo važan korak. Za razliku od prije, kada je stvaranje CSV datoteka većinom stvarana Excelu, sada te točke, sa svim potrebnim atributima, moraju biti stvorene u crtežu te preslikane u CSV datoteku. Sve potrebne radnje nudi softver GeoMIR*Desktop, počevši od stvaranja točaka odabirom postojećih mjerenih točaka, odabirom grafičkih elemenata ili direktnim unosom. Potrebni atributi popit šifre ili broja elaborata unose se preglednim i logičnim formularima.

Priprema za štampu (plotanje) odabirom vrste grafičkog prikaza te predmetne čestica. Iz tih podataka se preuzimaju podaci u katastarskoj općini, detaljnom listu i izvornom mjerilu. Ostali podaci potrebni u sastavnici unose se direktno i pamte se za daljnje korištenje, kako ne bi trebali biti unošeni svaki puta. Nakon potvrde za izvršenje naredbe, program:
•    popunjuje sastavnicu trenutnog layouta
•    pali i gasi slojeve prema odabranom prikazu
•    zumira odnos layouta i modela prema mjerilu crteža

Stvaranje prijavnog lista i iskaza površina direktno iz grafike postaje stvarnost korištenjem softvera GeoMIR*Desktop. Osnovu pružaju već spomenuti knjižni podaci iz GML datoteka, a kako to u stvarnosti izgleda, prikazuju ove video instrukcije: https://youtu.be/isOjTI2Syzg .