GeoMIR5

GeoMIR5 je informatički robusno softversko okruženje za riješavanje gotovo svih geodetskih zadataka uz podršku kodiranog premjera detalja te ugrađeno CAD sučelje. Podaci su organizirani po predmetima pri čemu svaki predmet predstavlja zasebnu bazu podataka čime je osigurana sigurnost podataka te brzina pristupa i pri velikom broju podataka.

Informatičke značajke:
• Jednostavna instalacija, nema unošenja datoteka u sistemske mape sistema.
• Svaki predmet je zasebna baza podataka.
• Pohrana podataka bez zaokruživanja, zaokružuju se samo izvještaji.
• Nema ograničenja količine podataka po predmetima, provjereno sa 200000 detaljnih točaka te 20000 stajališta.
• Intuitivno radno sučelje ,datoteka za pomoć je priložena.
• Po želji, instalacija datoteka za lakši početak koje sadrže tri demo predmeta, temu kodiranja te dva korisnička formata.

Učitavanje/Ispis podataka:
• Unos mjerenih podataka raznih mjernih instrumenata (totalne stanice, GPS, niveliri).
• Korisnički formati, učitavanje i ispis.
• Učitavanje koordinata općenitog oblika.
• Manuelan unos podataka (mjereni podaci, koordinate).
• Prebacivenje podataka po predmetima.
• Ispis izvještaja (obrazaca) prema zahtjevima katastara.
• Arhiviranje i rekonstrukcija predmeta.

Pristup unešenim podacima (obrada):
• Sve unešene podatke moguće je prepraviti te obrisati.
• Pristup podacima je sličan radu s tabličnim kalkulacijama (excel itd.).

Računske operacije:
• Matematički model izjednačenja podataka mjerenja Gaussovom teorijom najmanjih kvadrata (izjednačenje mreža).
• Međudatumska transformacija koordinata (HTRS96 <-> HSKS ).
• Lokalna transformacija koordinata – dvoparametarska, helmertova i afina.
• Sve vrste poligonskih te visinskih vlakova.
• Slobodno stajalište (indirektan priključak)..
• Računanje dva i više girusa.*
• Presjek napred i natrag.
• Trigonometrisko računanje visine.
• Računanje elemenata iskolčenja, 2D i 3D.
• Analitičko računanje površina.
• Računanje smjernog kuta (osmi obrazac).
• Računanje ortogonalnih podataka.
• Geometrijski nivelman – precizni i detaljni.

Podrška za kodirano mjerenje detalja:
• posebno sučelje za izradu tablica kodova po potrebi je bez konkurencije na tržištu.

CAD sučelje – ActCAD:
• Profesionalni CAD softver
• Kompatibilnost s DWG/DXF formatima.
• Učitavanje slike (DOF, HOK, TK25) direktno sa Geoportala.
• Učitavanje posjednika iz GML datoteke odabirom broja čestice.
• Direktno preuzimanje koordinata.
• Svi potrebni objekti za crtanje (linija, polilinija, slojevi, blokovi s atributima ... ).
• Svi potrebni alati za crtanje ( brisanje, pomicanje, kopiranje ... ).
• Direktno preuzimanje kodiranih objekata.
• Izrada digitalnog modela terena (DTM).
• Slojnice iz DTM-a.
• Poprečni profili iz situacije ili direktno mjerenih točaka.
• Uzdužni profil iz direktno mjerenih točaka.
• Međudatumska transformacija crteža (HTRS96 <-> HSKS ).

Podrška:
• Potpuno uputstvo za rad.
• Radionica „Moj prvi predmet“
• Brza i besplatna podrška putem foruma, moderirana od strane autora programa.
• Održavanje tečajeva na zahtjev.