Nova inačica softvera

Objavljena je nova inačica softvera GeoMIR*Desktop, sljedeća u redu velikih nadogradnji. Izdvojili bi:

Izradu pisama i potpisnih lista iz odabirom čestica

Prepravljen i proširen je način preuzimanja slike sa Geoportala

Alatne trake i promjena rasporeda padajućih izbornika

Jedna novost vidljiva je nakon same instalacije – alatne trake! Od sada je, osim klasičnim izbornicima, moguće korištenje praktičnih alatnih traka, koje se po želji mogu poslagati na radnu površinu. Padajući izbornik "DGU-GML" je izbačen a sadržaj je podijeljen u dva nova - "DGE Grafika" i "DGE - knjižno". Pošto su napravljene slike za svaku naredbu ponaosob, moguće je napraviti i vlastite panele i polja unutar Ribbon sučelja, no to nije dio instalacije već svaki korisnik mora napraviti to za sebe.

Izrada pisama i potpisnih lista odabirom katastarskih čestica sadrži i formular za obradu podataka o osobama – svođenje više osoba u jednu, pretvaranje opisnih podataka u strukturirane te dodjeljivanje čestica osobama. Odgovarajuće online instrukcije dostupne su na našem YouTube kanalu.

Prepravljen je i proširen je način preuzimanja slike sa Geoportala - odgovarajuće online instrukcije dostupne su na našem YouTube kanalu. Područje je sada moguće odrediti na dva načina:

  1. Direktnim unosom vrhova četverokuta - kao i do sada, no sada ne mora biti kvadrat već proizvoljni četverokut
  2. Unosom poligona područja zahvata - softver će popuniti područje rasterom manjih kvadratičnih slika proizvoljne veličine.

Dodane su nove opcije u formular za ispis točaka u CSV i Excel i prepravljeni „nevidljivi“ dijelovi nekih naredbi. Kao i uvijek, detaljne informacije o ovoj inačici dostupne su u odjeljku "Kronologija" online uputa.