Ova izjava o privatnosti objašnjava prirodu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Podaci”) u našim rezervama i njegovih povezanih web stranica, značajke i sadržaj i vanjskih online prisutnosti, kao što su naš profil društvenih medija (pod zajedničkim nazivom "Online ponuda"). S obzirom na upotrijebljenu terminologiju, npr. "Prerada" ili "Odgovorni", upućujemo na definicije članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

Odgovorna osoba:

Miroslav Mareković

Rohrerweg 12A

A-5163 Mattsee

Adresa e-pošte: miro at geomir.org

Impresum: https://www.geomir.org/jg5/index.php/hr/kontakt/impressum

 

 

Općenitosvi vaši podaci koriste se isključivo interno i nikada se ne daju na raspolaganje drugima.

Pohrana osobnih podataka koji su korišteni u svrhu izdavanje ponude ili računa – ti podaci se pohranjuju isključivo u lokalnoj mreži a backup se izvršava lokalno. Ukratko, ni u jednom trenutku oni ne napuštaju lokalni računalni sustav.

Podaci ostavljeni prijavom na naše Internet stranice u svrhu preuzimanja softvera – prilikom registracije potrebno je ostaviti E-mail adresu i nadimak, a prilikom preuzimanja softvera bilježi se IP adresa. Popis IP adresa se redovito briše. Internet stranice se nalaze na serverima hosting tvrtke World4You ( https://www.world4you.com ), koji se nalaze u Austriji i podliježu Općim uredbama o zaštiti podataka (GDPR).

Slanje biltena (newslettera) – u tu svrhu se koristi Newsletter2Go ( https://www.newsletter2go.com/ ). Pohranjuju se samo naziv tvrtke ili osobe te E-mail adresa. Mogućnost odjave sa E-mail liste je iz moguća iz svakog biltena. Serveri s podacima se nalaze u njemačkoj te time podliježu Općim uredbama o zaštiti podataka (GDPR).

 

Upotrijebljeni uvjeti

"Osobni podaci" označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (u daljnjem tekstu "subjekt podataka"); kao prepoznatljivi fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno pomoću zadatka na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, na on-line identifikaciju (npr kolačić) ili jedne ili više posebnih obilježja, koji izražavaju fizički, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet ove fizičke osobe.

"Obrada" znači svaki proces koji se obavlja uz pomoć automatiziranih postupaka ili bez takvog postupka povezanog s osobnim podacima. Izraz ide daleko i obuhvaća gotovo svako postupanje s podacima.

„Pseudo” obrade osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne može dodjeljuje određenoj temi bez pomoći dodatnim informacijama, pod uvjetom da ove dodatne informacije se držati odvojeno i tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali da su osobni podaci nije dodijeljen identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

„Profiliranje” bilo koja vrsta automatsku obradu osobnih podataka, a to je da su ti osobni podaci koristiti za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičke osobe, u pojedinim aspektima vezanim uz obavljanje poslova, ekonomske situacije, zdravlje, osobna Analizirati ili predvidjeti sklonosti, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili preseljenje te fizičke osobe.

Kao „kontrolor” je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili s drugima utvrđuje cilj i način obrade osobnih podataka, navedenih.

"Procesor" znači fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

Relevantne pravne osnove

U skladu s člankom 13. GDPR, obavještavamo vas o pravnoj osnovi naše obrade podataka. Ako se ne spominje pravna osnova u prijavi za zaštitu podataka, vrijedi sljedeće: Pravna osnova za dobivanje suglasnosti je članak 6. stavak (1). a i čl. 7. GDPR, pravni temelj za obradbu za obavljanje naših usluga i izvršenje ugovornih mjera kao i odgovor na upite je članak 6. (1) lit. b GDPR, pravna osnova za obradu radi ispunjavanja naših zakonskih obveza je članak 6. (1) lit. c GDPR, a pravna osnova za obradu radi zaštite naših legitimnih interesa je članak 6. (1) lit. f GDPR. U slučaju da vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, članak 6. stavak 1. lit. d GDPR kao pravna osnova.

Sigurnosne mjere

Sastajemo se u skladu s čl. 32. GDPR u razmatranju stanja tehnike, troškovi provedbe i priroda, opseg, okolnosti i svrhu obrade i drugačiji vjerojatnost pojave i ozbiljnosti rizika za prava i slobode fizičkih osoba, odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala razina zaštite koja odgovara riziku.

Mjere uključuju, osobito, osiguravanje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontrolirajući fizički pristup podacima, kao i njihov pristup, unos, otkrivanje, dostupnost i razdvajanje. Također smo postavili postupke kako bismo osigurali uživanje prava autora podataka, brisanje podataka i ranjivost podataka. Nadalje, smatramo zaštitu osobnih podataka već u razvoju ili odabiru hardvera, softvera i postupaka, u skladu s načelom zaštite podataka putem tehnološkog dizajna i zadanih postavki koje su prihvatljive za privatnost (članak 25. GDPR).

Suradnja s procesorima i trećim stranama

Osim ako mi (red procesora ili trećih strana) objaviti kao dio naše obrade podataka drugim strankama, oni šalju to inače im dati pristup podacima, to je učinjeno samo na temelju pravnog dozvole (na primjer, kada je prijenos podataka trećim osobama, što se traži od plaćanja usluga, acc. čl. 6. st. 1 dosl b GDPR za izvršenje ugovora), te su se dogovorili da zakonska obveza pruža ili na temelju naših legitimnih interesa (primjerice kada koristite Supervizor, web hosting, itd.)

Ako povjerimo treće strane da obrađuju podatke na temelju takozvanog "ugovora o obradi ugovora", to se vrši na temelju članka 28. GDPR-a.

Prijenosi u treće zemlje

Osim ako mi ((tj izvan EU European Union) ili Europskog gospodarskog prostora (EEA)) podataka u procesu treće zemlje ili se to događa u kontekstu korištenja usluga trećih strana ili objavljivanje ili prijenos podataka trećim osobama, samo to se događa kada ispunjava naše (prije) ugovorne obveze, na temelju vašeg pristanka, na temelju zakonske obveze ili na temelju naših legitimnih interesa. U skladu s zakonskim ili ugovornim dopuštenjima, obrađujemo ili podatke obrađujemo u trećoj zemlji samo u nazočnosti posebnih uvjeta iz članka 44. i sl. GDPR. koji obrada je npr. na temelju posebnih zaštitnih mjera, kao službeno priznate nalazu odgovarajućoj razini EU-a za zaštitu podataka (na primjer, za Sjedinjene Države preko „Zaštita štit”) ili obred službeno priznate posebne ugovorne obveze (tzv „standardne ugovorne klauzule”).

Prava subjekata podataka

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome da li se podaci obrađuju i za informacije o tim podacima, kao i za dodatne informacije i kopiju podataka u skladu s člankom 15. GDPR-a.

Imate u skladu s tim. Članak 16. GDPR-a pravo tražiti popunjavanje podataka o vama ili ispravak netočnih podataka o vama.

U skladu s člankom 17. DPPP-a, imaju pravo zahtijevati da se relevantni podaci odmah obriišu ili, alternativno, zahtijevaju ograničenje obrade podataka u skladu s člankom 18. GDPR-a.

Imate pravo tražiti da se podaci koji su vam, koje ste nam dostavili, dobiveni u skladu s člankom 20. GDPR-a i zatražiti njihov prijenos na druge odgovorne osobe.

 

Povlačenje

Imate pravo dati suglasnost u skladu s. Članak 7. stavak 3. GDPR s učinkom za budućnost

Pravo na odbijanje

Možete prigovoriti na buduću obradu vaših podataka u skladu sa člankom 21. GDPR-a u bilo kojem trenutku. Prigovor se osobito može primijeniti protiv obrade u svrhu izravnog marketinga.

Kolačići i pravo na prigovor u izravnoj pošti

"Kolačići" su male datoteke pohranjene na korisničkim računalima. U kolačiće se mogu pohraniti različite informacije. Kolačić prvenstveno se koristi za pohranu informacija o korisniku (ili uređaju na kojem se pohranjuje kolačić) tijekom ili nakon njegova posjeta mrežnoj ponudi. Privremeni kolačići ili "kolačići sesije" ili "prolazni kolačići" kolačići se brišu nakon što korisnik napusti internetsku uslugu i zatvori svoj preglednik. U takvom kolačiću, npr. spremaju se sadržaj košarice za kupnju u online trgovini ili status prijave. Pojam "trajni" ili "uporni" odnosi se na kolačiće koji ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Tako npr. status prijave bit će spremljen ako ga korisnici posjete nakon nekoliko dana. Isto tako, u takvom kolačiću mogu se pohraniti interesi korisnika, koji se koriste za mjerenje dometa ili marketinške svrhe. "Kolačić trećih strana" odnosi se na kolačiće koje nude drugi pružatelji usluga osim osobe koja upravlja online ponudom (u suprotnom, ako su to samo kolačići, to se naziva "kolačići prve strane").

Možemo koristiti privremene i trajne kolačiće te ih pojasniti u kontekstu naših pravila o privatnosti.

Ako korisnici ne žele pohraniti kolačiće na računalu, od njih će se tražiti da onemogućavaju tu opciju u postavkama sustava preglednika. Spremljeni kolačići mogu se izbrisati u postavkama sustava preglednika. Izuzimanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove online ponude.

Opći prigovor na korištenje kolačića koji se koristi za potrebe online marketing može biti u različitim službama, osobito u slučaju praćenja, http://www.aboutads.info/choices/ na američkoj strani ili strani EU http://www.youronlinechoices.com/ objasnite. Osim toga, spremanje kolačića može se postići isključivanjem u postavkama preglednika. Imajte na umu da se ne mogu koristiti sve značajke ove online ponude.

Brisanje podataka

Podaci koje smo obradili izbrisani su ili ograničeni u njihovoj obradi u skladu s člancima 17. i 18. GDPR. Ako to nije izričito navedeno u ovoj politici privatnosti, podaci koje pohranjujemo brišu se čim više nisu potrebni za njihovu svrhu, a brisanje nije u sukobu s bilo kojim zakonskim zahtjevima za pohranu. Osim ako se podaci ne brišu jer su potrebni za druge i legitimne svrhe, njihova obrada bit će ograničena. koji Podaci su blokirani i nisu obrađeni u druge svrhe. To vrijedi, na primjer za podatke koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

Kontaktiranje

Kad nas kontaktirate (na primjer, kontaktom, e-maila, telefonom ili putem društvenih medija) su u skladu s podacima o korisniku da uredi zahtjev kontakt i njegov rad. Članak 6. stavak 1. lit. b) obrađen GDPR. Podaci o korisnicima mogu se pohraniti u Sustav upravljanja odnosima s klijentima ("CRM sustav") ili usporediva organizacija zahtjeva.

Izbrisat ćemo zahtjeve ako više nisu potrebni. Provjeravamo potrebu svake dvije godine; Nadalje, primjenjuju se zakonske obveze arhiviranja.

Bilten

S sljedećim informacijama obavještavamo vas o sadržaju našeg newsletter-a, kao io postupcima registracije, otpreme i statističke evaluacije, kao i vaše pravo prigovora. Pretplatom na naš newsletter pristajete na priznanicu i opisane procedure.

Sadržaj biltena: Biltene, elektronske pošte i druge elektronske obavijesti šaljemo sa informacijama o oglašavanju (u daljnjem tekstu "newsletter") samo uz pristanak primatelja ili zakonskog dopuštenja. Ukoliko su sadržaji biltena konkretno opisani, oni su autoritativni za pristanak korisnika. Usput, naši newsletteri sadrže informacije o našim proizvodima i pratećim informacijama (kao što su sigurnosne upute), ponude, promocije i naša tvrtka.

Dvostruko uključivanje i prijavljivanje: Prijava za naš newsletter obavlja se u takozvanom postupku dvostrukog uključivanja. koji Nakon registracije, primit ćete e-mail koji vas traži da potvrdite registraciju. Ova je potvrda potrebna kako se nitko ne može registrirati s vanjskim e-mail adresama. Registracija za newsletter bit će prijavljena kako bi se dokazao postupak registracije u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje pohranu prijave i vrijeme potvrde, kao i IP adresu. Isto tako, promjene podataka pohranjenih kod davatelja usluga isporuke bit će zabilježene.

Potvrde: Da biste se pretplatili na newsletter, dovoljno je unijeti svoju adresu e-pošte. Po želji, molimo vas da u svojem biltenu dajte ime za osobnu adresu.

Otprema biltena i mjerenje izvedbe temelji se na pristanku primatelja dragulja. Članak 6. stavak 1. lit. a, čl. 7. GDPR i.V.m. § 107. Abs. 2 TKG ili na temelju zakonskog dopuštenja Odjeljak 107 (2) i slično 3 TKG.

Snimanje postupka registracije temelji se na našim legitimnim interesima u skladu s. Članak 6. stavak 1. lit. f GDPR. Naš je interes u upotrebi jednostavnog i sigurnog newsletter sustava koji služi i našim poslovnim interesima i očekivanjima korisnika te nam omogućuje dokazivanje našeg pristanka.

Otkazivanje / opoziv - Možete prekinuti prijam našeg newslettera u bilo kojem trenutku, tj. Opozovite svoj pristanak. Veza za otkazivanje newslettera možete pronaći na kraju svakog newslettera. Poslane adrese e-pošte možemo spremiti do tri godine na temelju naših legitimnih interesa prije nego što ih izbrišemo kako bismo osigurali prethodnu suglasnost. Obrada tih podataka ograničena je na svrhu moguće obrane od tužbi. Pojedinačni zahtjev za otkazivanje moguće je u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da je istodobno potvrđeno i prethodno postojanje suglasnosti.

Newsletter - Newsletter2Go

Biltenu šalje davatelj usluga dostave Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Njemačka. Pravila o privatnosti davatelja usluga dostave možete pogledati ovdje: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Davatelj usluga isporuke temelji se na našim legitimnim interesima Članak 6. stavak 1. lit. f GDPR i ugovor o obradi ugovora Članak 28. (3) rečenica 1. GDPR.

Davatelj usluga isporuke može koristiti podatke primatelja u pseudonimnom obliku, npr. bez dodjele korisniku, za optimizaciju ili poboljšanje vlastitih usluga, npr. za tehničku optimizaciju otpreme i prezentaciju biltena ili za statističke svrhe. Međutim, davatelj usluga dostave ne koristi podatke primatelja biltena da ih sami obraćaju ili da prenesu podatke trećim stranama.