CAD modul za AutoCAD i BricsCAD

Veselimo se što možemo najaviti dostupnost CAD modula za još dvije CAD platforme:

 

Iako i dalje tvrdimo da je kombinacija GeoMIR*Desktop plus ActCAD najbolja opcija, ako se uzme u obzir cijena i kvaliteta softvera, veseli nas što smo u mogućnosti izaći u susret svim onim korisnicima, koji iz raznih razloga ne mogu ili ne žele mijenjati svoju CAD platformu.

Instalacija za BricsCAD već postoji i dostupna je za prijavljene korisnike u odjeljku za preuzimanje, a za AutoCAD je u pripremi.