Nova inačica softvera

Vrijeme je za prvu inačicu u ovoj godini, u kojoj predstavljamo prvu

instalaciju softvera GeoMIR*Desktop za AutoCAD!

Ova instalacija podržava AutoCAD 2015 nadalje, a po potrebi biti će napravljena instalacija i za starije verzije. No, krenimo redom...

Ponovno je unaprijeđen formular za preuzimanje slika sa Geoportala. Novost je mogućnost odabira mape (direktorija) smještaja slika. Uz to, ispravljena je pogreška ispisa koordinata u datoteke potrebne za georeferenciranje.

Unaprijeđen je i sustav za izradu pisama i potpisnih lista. Uveden je pojam pravne osobe, u svrhu ispisa polja "Ime i prezime" i "Funkcija" u potpisne liste. Postupak je ubrzan, pronalaženje poštanskog broja iz naziva naselja je ispravljeno a otklonjene su klasične dječje bolesti.

Formular rezultata kontrole kvalitete je dotjeran i prilagođen promjenama u sustavu DGE. Ponekad se odgovor servisa ne poklapa sa podacima iz XLS datoteke, stoga se savjetuje izvršenje vizualizacije bez obzira na odgovor servisa.

Evo popisa ostalih novosti u obliku natuknica, detaljno o svakoj promjeni možete pronaći na online uputama:

GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo:

Predmetne čestice - pronalaženje susjednih kada se dodiruju samo jednom točkom.
Identifikacije ZK čestica - vizualiziranje brojeva ZK čestica u odnosu na razliku u površini između katastarskog i ZK stanja.
Koso odmjeranje se upisuje u zaseban sloj "sit_kontrolna_odmjeranja_koso"
Blok za "Dogledanja (dogledanja)" se može insertirati iz izbornika "DGU Zbirka/Simboli - granice (09)"
Blok za "Pomoćnu položajnu točku (10401-1)" se može insertirati iz izbornika "DGU Zbirka/Simboli - granice (09)"

GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno:

Prebacivanje 2D u 3D - prekid rada naredbe u ZWCAD-u je otklonjen.
Datumska transformacija koordinata - nije bilo moguće pristupiti transformiranim podacima u određenim situacijama.
Usklađivanje učitavanja GML datoteke sa promjenama u sustavu DGE.

Kao i uvijek, detaljne informacije o ovoj inačici dostupne su u odjeljku "Kronologija" online uputa, a datoteke za preuzimanje su dostupne za registrirane korisnike.