Nova inačica softvera - rujan 2020

Poštovane kolegice i kolege,

Nadam se da dobro prolazite kroz ovo ludo vrijeme – mi ne prestajemo razvijati i održavati naš softver, iako duže vrijeme nismo ništa publicirali. Popis novosti ove inačice je poduži i sadrži, osim uobičajenih usklađivanja GML-a sa Sustavom DGE, mnoge nove naredbe i proširenja:

GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo

•    Učitavanje DOF 2019 sa WMS servisa Geoportala.
•    Ispis koordinata točaka u datoteku - ubačena je opcija za 4 decimalna mjesta.
•    Predmetne čestice - omogućen unos predmetnih čestica njihovim brojevima, alternativno na odabir iz crteža.
•    Prepravljen i proširen formular za učitavanje točaka iz datoteke. Omogućeno je učitavanje točaka sa dvije visine, te ako se točke učitavaju u predložak SDGE, pojaviti će se formular za odabir vrste, stabilizacije i nastanka točke.
•    Crtanje profila - mogućnost prikaza vrijednosti visine i udaljenosti u milimetrima.
•    Ubacivanje simbola iz Zbirke na krajeve linijskih elemenata LWPOLYLINE i LINE.
•    Unos simbola zgrada X ili O iz šrafura
•    Odjeljak DGE točke:
o    Izbačene su pojedinačne naredbe naredbe za mijenjanje podataka atributa - sve su svedene u jednu pod nazivom "Uređivanje atributa".
o    Naredba za stvaranje poligona iz postojećih blokova ili direktnim unosom.
o    CSV Napomena: podatak Napomena, koji je nevidljiv u bloku no pojaviti će se pri ispisu točaka u CSV i XLS datoteku.
o    Novi kod za nastanak točke: 91 = "Točka između dvije sigurno mjerene točke".
o    Stvaranje točaka - iz elementa 3DPOLYLINE preuzimaju se visine VERTEX-a.
o    Uređivanje atributa točaka - zaokruživanje atributa VISINA i VISINA_VODA na dvije decimale
o    Interpoliranje visina u atribute točaka (SDGE blok "tocke") na osnovu DMR-a
o    Prepoznavanje i unošenje visina u atribute točaka (SDGE blok "tocke") iz obližnjih TEXT/MTEXT elemenata
o    Multi-promjena položaja Broja točke i kote terena - Prvo se odaberu svi atributi kojima je potrebno promijeniti položaj, nakon čega se odredi pomak za PRVI odabrani atribut. Svi ostali atributi će biti pomaknuti za iste vrijednosti.

GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno

•    Usklađivanje sa promjenama unutar SDGE sustava.
•    Preuzete slike sa geoportala biti će smještene u sloj "g5_geoportal".
•    Prilagođavanje radu unutar AutoCAD-a.
•    Učitavanje točaka iz GeoMIR predmeta i iz datoteke u 3D - mjerene točke se prikazuju starim blokovima "19999-1", jer su pogodniji za prikaz u 3D.

Kao i uvijek, detaljne informacije o ovoj inačici dostupne su u odjeljku "Kronologija" online uputa, a datoteke za preuzimanje su dostupne za registrirane korisnike.