Uspostava veze sa SDGE servisom

Poštovane kolegice i kolege,

nije dugo trebalo za prvu inačicu GeoMIR*Desktop softvera u ovoj tek započetoj godini – naime,

Ponovo je uspostavljena veza sa online SDGE servisom!

Kontrola kvalitete sada opet radi direktno iz softvera GeoMIR*Desktop. Osim toga, napravljene su neke preinake i usklađivanja sa SDGE servisom kao i manje promjene pri preuzimanju koordinata točaka iz datoteka i GeoMIR5 predmeta.

Kao i uvijek, detaljne informacije o ovoj inačici dostupne su u odjeljku "Kronologija" online uputa, a datoteke za preuzimanje su dostupne za registrirane korisnike.