Nova inačica softvera - listopad 2021

Poštovane kolegice i kolege,

Objavljena je najnovija inačica softvera GeoMIR*Desktop. Nekoliko općenitih aspekata je popravljeno i nadodano na prethodnu verziju, uz ugradnju nekih novih naredbi kao i ispravljanje postojećih.

Pod općenito spomenuo bih novi i sada važeći digitalni potpis te podršku za novi ActCAD 2022 Professional.

Od novih naredbi bih izdvojio mogućnost unošenja graničnih oznaka lomnih točaka prema atributu Vrsta odabranih DGE točaka.

GeoMIR5 - Ispravljeno

Unos girusa manualno.
Prikaz upozorenja za koordinate koje prilikom učitavanja nisu u koordinatnom sustavu predmeta.
Računanje koordinata detaljnih točaka u II položaju instrumenta.
Ispravljeno raspoznavanje visina pri ispisu točaka u datoteku, ako se radi o bloku "19999-1".

GeoMIR*Desktop CAD modul - Novo

Implied selection prilikom odabira - nakon pokretanja neke naredbe, prihvaća se odabir već označenih elemenata.
Granične oznake lomnih točaka prema atributima točaka - na odabrane blokove "tocka", te u ovisnosti od atributa "Vrsta" i "Stabilizacija" DGE točaka, unose se blokovi predstavljanja graničnih oznaka lomnih točaka.
Izrada signatura - moguće i na element LINE
Podizanje u 3D - omogućene su negative visine i mogućnost prikaza POINT elemenata uvijek, bez obzira bio na liniji ili ne.

GeoMIR*Desktop CAD modul - Ispravljeno

Sustav za učitavanje slika sa DGU geoportala je u potpunosti preuređen i usklađen sa aktualnim promjenama te pripremljen za jednostavniju reakciju u budućnosti.
Dodavanje sufiksa slojeva - ispravljeno je ponavljanje naziva.
Ispravljen odabir točaka, odnosno pogrešno filtriranje, pri uređivanju atributa.

Općenito

Aktiviran je novi digitalni certifikat autora softvera
Instalacija GeoMIR*Desktop podržava nedavno objavljen ActCAD 2022 Professional

Kao i uvijek, detaljne informacije o ovoj inačici dostupne su u odjeljku "Kronologija" online uputa, a sada ispravno digitalno potpisan datoteke za preuzimanje su dostupne za registrirane korisnike.