Nova inačica softvera - ožujak 2022

Poštovane kolegice i kolege,

Objavljena je najnovija inačica softvera GeoMIR*Desktop sa samo jednom promjenom - od sada se profili crtaju u crtež iz kojeg su stvoreni, s određivanjem polazne točke donjeg lijevog profila.
Razlog ove promjene je rastući broj problema kompatibilnosti otvaranja novog crteža pri podržanim CAD platformama.

Kao i uvijek, detaljne informacije o ovoj inačici dostupne su u odjeljku "Kronologija" online uputa, a datoteke za preuzimanje su dostupne za registrirane korisnike.